گروه جامع و تخصصی هتل نیوز
پنجشنبه، 23 مرداد 1399 انگلیسی
لبخند بخشی از یونیفرم ماست
هتل کلاب حساب کاربری من Thu, Aug 13, 2020
 صفحه اصلی / فرانت آفیس / آشنایی با انواع کلید
آشنایی با انواع کلید - تصویر 1

آشنایی با انواع کلید

ایجاد شده: 7/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 7/شهریور/1398

الف- کلید اتاق مهمان ROOM KEY

کلیدی که به مهمان میدهیم و درب اتاق مهمان را فقط باز می کند.

ب – کلید مادر(شاه کلید) MASTER KEY

شاه کلید طبقه: دراختیار سرپرست طبقه است. اتاقهای یک طبقه را باز می کند. انبار طبقه را باز می کند.

شاه کلید اصلی: همه اتاقهای هتل را باز می کند. اما اتاقهای دوقفله را باز نمی کند.در فرانت آفیس نگهداری می شود.

ج- کلید اضطراری EMERGENCY KEY تمام اتاقها را باز می کند و اتاقهایی که دو قفله (DOUBLE LOCK)هستند. تنها یک نسخه ازآن وجود دارد. در صندوق فرانت آفیس نگهداری می شود.


البته امروزه کلیدهای الکترونیکی واپلیکیشنهای موبایل جای تمام کلیدها را گرفته اند.


جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...