گروه جامع و تخصصی صنعت هتلداری ایران
دوشنبه، 1 مهر 1398
انگلیسی
لبخند بخشی از یونیفرم ماست
Mon, Sep 23, 2019
هتل کلاب حساب کاربری من
آداب معاشرت
اولین تأثیرات: تجربه ی ورود

اولین تأثیرات: تجربه ی ورود

چه بخواهیم، چه نخواهیم، بیشتر مردم از روی آنچه که می بینند ما را قضاوت می کنند. در چند ثانیه-ی اول برخورد، آنها ما را بررسی کرده و مورد قضاوت مثبت یا منفی شان قرار می دهند که به راحتی قابل تغییر نیست. هنگامی که ما دهان باز می کنیم تا چیزی بگوییم، کلماتمان تنها بخشی از درک دیگران از ما را تشکیل می دهند، باقی اش بر اساس تن صدا و طرز حرکت ماست. ما به دنبال سرنخ هایی همچون انتخاب های پوشاک، خانه داری و طرز برخورد هستیم تا در مورد قابل اعتماد بودن هتل ها، اعتبار ، میزان تأثیر، تمیزی، توجه به جزئیات و سایر موارد آگاه شویم. این سرنخ ها همچنین میانبر هایی هستند برای ارزیابی میزان پایداری یک حرفه. با مشاهده ی ظاهر و زبان بدن کارکنان است که یک مشتری قضاوت- مثبت یا منفی- می کند و تصمیم می گیرد آیا میخواهد در آن بخش فعالیت حرفه ای داشته باشد یا نه؟ ظاهر کارکنان، نظافت، زبان بدن و اولین کلماتی که می گویم، ابزاری هستند که با استفاده آنان میتوانیم هنگام اولین برخوردمان با اشخاص جدید، تأثیر بصری بسیاری ایجاد کنیم. هنگامی که ما متوجه شویم با ظاهر و پوششمان چه تأثیری می توانیم روی دیگران بگذاریم، در مورد پوششی که هر روز برای رو به رو شدن با دنیا انتخاب می کنیم، محتاط تر خواهیم بود.

12/اردیبهشت/1398
آداب معاشرت در فرانت آفیس و بک آفیس

آداب معاشرت در فرانت آفیس و بک آفیس

بخش اول: منظور از فرانت آفیس در صنعت هتل داری، بخشی از هتل است که در آن کارکنان در ارتباط مستقیم با مشتریان هستند. خدمات فرانت آفیس باید فوق العادهمنظور از فرانت آفیس در صنعت هتل داری، بخشی از هتل است که در آن کارکنان در ارتباط مستقیم با مشتریان هستند. خدمات فرانت آفیس باید فوق العاده کارآمد، هوشیارانه، انسانی و موقر ( با ظاهری زیبا) باشد. اگر شما به عنوان مهمان به هتل مراجعه کنید، افرادی را در این بخش ملاقات خواهید کرد که شامل مسئول پذیرش، پیشخدمت مرد یا زن می شود و حتی نظافتچی ها می شود. دومین لحظه ی مهم هنگامی است که شما وارد رستوران می شوید، مکانی که باید کاملا تمیز بوده و هیچ گونه آلودگی ای کف آن مشاهده نشود. تجارت مربوط به هتل و رستوران، ترکیبی از نمایش­گری، سیاست­مداری و معاشرت­پذیری است. تمامی کارکنان در خط مقدم هتل موظفند توانایی برقراری ارتباط مؤثر را داشته باشند. ارتباطی بر اساس رفتاری معین و آداب معاشرت همراه با ملایمت و آرامش. 

9/اردیبهشت/1398


کمی منتظر بمانید...