گروه جامع و تخصصی صنعت هتلداری ایران
یکشنبه، 31 شهریور 1398
انگلیسی
لبخند بخشی از یونیفرم ماست
Sun, Sep 22, 2019
هتل کلاب حساب کاربری من
خانه داری
چه خطرهايي در خانه داري وجود دارد؟

چه خطرهايي در خانه داري وجود دارد؟

از عوامل مهم که موثر در جراحات و صدمات حاصل از حرکت هاي زياد و سنگين بدني (RMI) هستند مي توان به اين موارد اشاره کرد: کارهاي سنگين بدني و بلند کردن اشياي سنگين که بيشترين ضرر را براي کمر دارد. حرکات شديد و سنگين قسمت هاي فوقاني بدن که موجب ناراحتي گردن، شانه و دست ها مي شود. در اين ميان محدوديت جا نيز کارگران را در حالت نامناسبي از ايستادن و حرکت کردن قرار مي دهد که عبارتند از: ايستادن يا راه رفتن اشتباه، خم و راست شدن زياد، قوز کردن، زانو زدن، کشيدن بيش از حد بدن و... يک خانه دار هنگام تميز کردن يک اتاق، موقعيت بدني خود را هر 3 ثانيه عوض مي کند. اگر فرض کنيم که ميانگين زمان تميز کردن براي هر اتاق 25 دقيقه باشد مي توانيم محاسبه کنيم که يک خانه دار به طور تقريبي 8000 حرکت بدني متفاوت را در هر شيفت کار خود دارد که به آن حرکات شديد آن هم در موقعيت بدني نامناسب مانند بلند کردن تشکها، تميز کردن کاشي و سراميک و جارو کشيدن در هر نوبت را هم بايد اضافه کنيم. خانه داري از نظر بدني بسيار طاقت فرسا و خسته کننده است که مي توان آن را جزو کارهاي سنگين طبقه بندي کرد و کارهاي سنگين در هر دقيقه تقريبا 4 کيلو کالري انرژي نياز دارد.

22/خرداد/1398
 اصول اولیه ی اتاق

اصول اولیه ی اتاق

در این قسمت نمونه های ساده ای ارائه شده که می تواند به شما کمک کند تا کارکنان و اتاق های درخشانی داشته باشید:  همان طور که همه می دانیم، یک تجربه ی فوق العاده، به دنبال وضعیت و تمیزی اتاق ها اتفاق می افتد، اما موارد ساده ای وجود دارند که باید همیشه مورد توجه قرار دهید. هیچ خراشی روی دیوار یا ستون ها ایجاد نکنید. تمامی حباب چراغ ها باید سالم باشند ( این یکی از موارد آزاردهنده من است و خیلی اتفاق می افتد) کارت شبکه ی تلویزیون و کنترل باید حاضر باشد یا به راحتی پیدا شود. ساعت زنگی باید با زمان مشخص تنطیم شده باشد. زنگ هشدار ساعت خاموش است. دستورالعمل های تلفن باید در دسترس بوده و به راحتی پیدا شوند. کمد لباس ها باید مرتب بوده و به تعداد کافی گیره ی لباس در آن وجود داشته باشد (هشت عدد یا بیشتر). سقف باید عاری از هرگونه لکه و تار عنکبوت بوده و کاملا تمیز باشد. زیر تخت (ها) باید عاری از هرگونه گرد و خاک و زباله باشد (گاهی میهمانان وسایل خود را در آنجا قرار می دهند).

12/اردیبهشت/1398


کمی منتظر بمانید...