گروه جامع و تخصصی هتل نیوز
پنجشنبه، 31 مرداد 1398
انگلیسی
لبخند بخشی از یونیفرم ماست
Thu, Aug 22, 2019
هتل کلاب حساب کاربری من
تشریفات

آموزشهای داخلی و خارجی در حوزه تشریفات هتلداری را میتوانید از این بخش پیگیری و مطالعه نمایید.


اصول رفتاري -  چگونگي وضع ظاهري

اصول رفتاري - چگونگي وضع ظاهري

ظاهر آراسته و رفتار متين مشخصه تشريفات است. پاكيزگي و آراسته بودن همواره در زندگي روزمره و در عرف مورد تاكيد است. رعايت تناسب در پوشيدن لباس، کت و شلوار پيراهن و كفش و جوراب و انتخاب رنگ هاي مناسب همواره تاکید شده است. اجتناب از پوشيدن لباس‌هاي رنگي و پر نقش و نگار و خيلي روشن در محافل رسمي بسیار مهم است. كت و شلوار و پيراهن همواره بايد تمیز، اتو زده و بدون لك باشد. كفش‌ها واكس زده، براق و پاشنه‌ها كج نباشد. مرتب بودن آرايش سر و صورت و اجتناب از ژوليدگي خصوصيت شركت در مجالس رسمي و غير رسمي است. انتخاب لباس بايد با رعايت مقتضيات فصل بوده و مندرس نباشد. پوشيدن كفش‌هاي تميز، واكس زده و متناسب با رنگ لباس نیز الزامی است. عدم ظاهر شدن در ملاء عام با لباس هاي داخل منزل نظير دمپايي، پيژامه و يا لباس خواب باید مورد توجه قرار گیرد. ظاهر آراسته مورد توجه اطرافيان است و مي‌تواند مبناي قضاوت مثبت در مورد ما شود.

16/اردیبهشت/1398
ويژگي‌هاي تشريفات

ويژگي‌هاي تشريفات

معيارهاي موجود تشريفاتي حاصل روند جديدي از همكاري هاي متقابل بين افراد، جوامع و ملت‌ها در طي قرون مي‌باشد. معيارها و اصول تشريفاتي قديمي هستند و در طي سال هاي متمادي به لحاظ مقتضيات و شرايط زمان و مكان دستخوش تغيير و تحول شده‌اند. ملت‌ها و جوامع متناسب با ساختار اجتماعي و فرهنگي خود تغييراتي را در آن ايجاد و به آن رنگ ملي داده‌اند. بسياري از اين آداب و رسوم با آداب و رسوم متداول در ميان مردم عادي مشابه است و در زندگي روزمره به آن عمل مي‌شود. در جامعه بين‌المللي اين اصول عمدتاً از آداب و رسوم و سنت هاي اروپايي سرچشمه گرفته شده است، ولي با اندكي توجه مي توان ريشه هاي آن را در بين ملت هاي قديمي آسيايي نيز مشاهده نمود. در جامعه بين‌المللي رعايت اصول تشريفاتي از اهميت بيشتري برخوردار است و عدم رعايت آن بعضاً با عكس‌العمل نمايندگان كشورها مواجه مي‌شود. رعايت اصول تشريفاتي مطلق نيست و رعايت آن بعضاً تابع زمان و مكان و شرايط جغرافيايي است.

16/اردیبهشت/1398
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...