گروه جامع و تخصصی هتل نیوز
سه‌شنبه، 29 مهر 1399 انگلیسی
لبخند بخشی از یونیفرم ماست
هتل کلاب حساب کاربری من Tue, Oct 20, 2020
 صفحه اصلی / اخبار داخلی / بررسی سند طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌ها و سواحل کشور
بررسی سند طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌ها و سواحل کشور - تصویر 1

بررسی سند طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌ها و سواحل کشور

ایجاد شده: 22/مهر/1399       آخرین ویرایش: 22/مهر/1399

به گزارش هتل‌نیوز، در نشستی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی فرابخشی و مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش وزارت گردشگری، سند تنظیمی طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌ها و سواحل کشور با موضوع بند ب ماده 100 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش وزارت گردشگری در رابطه با این موضوع، اظهار داشت: مطالعات طرح ساماندهی گردشگری سواحل و جنگل‌ها با هدف حفظ جایگاه گردشگری پایدار و حفاظت از جنگل‌ها و سواحل بر مبنای مفاد بند ب ماده 100 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور با مشارکت جامعه دانشگاهی انجام و به پایان رسیده است.

"زاهد شفیعی" با اشاره به برگزاری جلسه بررسی این سند، ابراز داشت: چارچوب کلی طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های البرز و زاگرس شمال و غرب کشور و نیز ساماندهی سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران در قالب چارچوب سیاست‌گذاری، مدیریت و حفاظت از جنگل‌ها و سواحل کشور با رویکرد گردشگری، تهیه و برای سیر مراحل تصویب با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، مورد بررسی قرار گرفت. 

وی افزود: در این نشست کلیات و مبانی قانونی طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از ارائه گزارشی کامل از روند تهیه محتوای طرح توسط مشاور، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ضمن همکاری در تهیه و تنظیم متن تصویب‌نامه هیات محترم وزیران، نظرات و موارد پیشنهادی خود در زمینه بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری مناطق ساحلی و جنگل‌ها با رویکرد توسعه گردشگری پایدار را ارائه دهند.

مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش وزارت گردشگری در ادامه تصریح کرد: هدف از این طرح آن است تا به استناد بند ب ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه، جایگاه گردشگری ضمن پیشرفت و پیشبرد سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی پیش‌بینی شده در سواحل و جنگل‌ها، حفظ شود و توسعه این بخش در ارتباط و تعامل با سایر ذینفعان و با رویکردی جامع و پایدار و در جهت انتفاع مردم محلی و گردشگران داخلی و بین‌المللی، مد نظر سازمان‌های دولتی و خصوصی ذی‌مدخل و مرتبط قرار گیرد و تا حد زیادی مشخص شود که در راستای حمایت از جایگاه و حقوق گردشگری در بهره‌برداری از سواحل و جنگل‌ها ضمن رعایت اصول توسعه پایدار، چگونه باید عمل کرد و کدام دستگاه‌ها، چه وظایفی را بر عهده دارند.

وی در پایان گفت: این طرح با مشخص کردن خطوط سیاستی بر اساس مداخلات اصلی حوزه گردشگری در نواحی ساحلی و جنگل‌ها به عنوان پایه و مبنای اجرای برنامه‌های گردشگری منطبق با شاخص‌های توسعه پایدار و رویکرد افزایش بهره‌وری تدوین شده است. 


جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...