گروه جامع و تخصصی هتل نیوز
سه‌شنبه، 12 فروردین 1399 انگلیسی
لبخند بخشی از یونیفرم ماست
هتل کلاب حساب کاربری من Tue, Mar 31, 2020

استان کرمان

16/اردیبهشت/1398

اعضای جامعه هتلداران استان کرمان

  1. جاوید سبحانی - رئیس هیات‌مدیره
  2. عباس سیوندی‌پور - عضو هیات‌مدیره
  3. خسرو رشیدی - عضو هیات‌مدیره
  4. امیرعباس باغستانی - عضو علی البدل هیات‌مدیره
  5. معصومه قطب‌الدینی - عضو علی البدل هیات‌مدیره
  6. محمود نیرومند - بازرس اصلی هیات‌مدیره
  7. محسن رشیدی - بازرس علی البدل هیات‌مدیرهجایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...