گروه جامع و تخصصی هتل نیوز
سه‌شنبه، 1 بهمن 1398 انگلیسی
لبخند بخشی از یونیفرم ماست
هتل کلاب حساب کاربری من Tue, Jan 21, 2020

استان کرمانشاه

دو هفته قبل

اعضای جامعه هتلداران استان کرمانشاه

  1. سیروس گل‌عنبر
  2. خسرو منصوبی
  3. محمد هادی بهمنی
  4. آرش یزدان‌فر
  5. اشکان لطفی
  6. جمشید باقری  - بازرس اصلی هیات‌مدیره
  7. ابراهیم چَلَبی - بازرس علی البدل هیات‌مدیرهجایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...