گروه جامع و تخصصی هتل نیوز
شنبه، 9 فروردین 1399 انگلیسی
لبخند بخشی از یونیفرم ماست
هتل کلاب حساب کاربری من Sat, Mar 28, 2020

استان کرمانشاه

14/دی/1398

اعضای جامعه هتلداران استان کرمانشاه

  1. سیروس گل‌عنبر
  2. خسرو منصوبی
  3. محمد هادی بهمنی
  4. آرش یزدان‌فر
  5. اشکان لطفی
  6. جمشید باقری  - بازرس اصلی هیات‌مدیره
  7. ابراهیم چَلَبی - بازرس علی البدل هیات‌مدیرهجایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...