گروه جامع و تخصصی هتل نیوز
سه‌شنبه، 1 بهمن 1398 انگلیسی
لبخند بخشی از یونیفرم ماست
هتل کلاب حساب کاربری من Tue, Jan 21, 2020

استان هرمزگان

دو هفته قبل

اعضای جامعه هتلداران استان هرمزگان

  1. محمدرضا چرسی‌زاده - عضو اصلی هیات مدیره
  2. محمدعلی میرزا اسماعیلی - عضو اصلی هیات مدیره
  3. مسعود خدواردی - عضو اصلی هیات مدیره
  4. محمدرضا توکلی - عضو اصلی هیات مدیره
  5. ناصری احمدی - عضو اصلی هیات مدیره
  6. مجید میرزا اسماعیلی - بازرس اصلی

جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...