گروه جامع و تخصصی هتل نیوز
دوشنبه، 30 دی 1398 انگلیسی
لبخند بخشی از یونیفرم ماست
هتل کلاب حساب کاربری من Mon, Jan 20, 2020

استان مازندران

13/اردیبهشت/1398

اعضای جامعه هتلداران استان مازندران

  1. جمشید سلطان‌مرادی - رئیس هیات‌مدیره
  2. محمود نادری - نایب‌رئیس هیات‌مدیره
  3. عباس صفاتیان - خزانه‌دار هیات‌مدیره
  4. محمدرضا فاندر - عضو هیات‌مدیره
  5. علی‌اصغر تقی‌نسب - عضو هیات‌مدیره
  6. عبدالصمد ملک‌پور - عضو هیات‌مدیره
  7. رزاق ولی‌پور - عضو هیات‌مدیره 
  8. ایرج عرب - بازرس هیات‌مدیره
  9. علی‌اصغر کریمی - مشاور عالی هیات‌مدیره

راه‌های ارتباطی


جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...