گروه جامع و تخصصی هتل نیوز
شنبه، 9 فروردین 1399 انگلیسی
لبخند بخشی از یونیفرم ماست
هتل کلاب حساب کاربری من Sat, Mar 28, 2020

استان خوزستان

14/دی/1398

اعضای جامعه هتلداران استان خوزستان

  1. عبدالحمید حرمتی - رئیس هیات‌مدیره
  2. محمودرضا احمد خسروی - عضو هیات‌مدیره
  3. عبدالرحمن کوک - خزانه دار
  4. علیرضا طبیب شوشتری - عضو اصلی
  5. قاسم آریافر - عضو اصلی
  6. سعید اسدی - عضو علی البدل هیات‌مدیره
  7. عبدالامیر مطوری - عضو علی البدل هیات‌مدیره
  8. عباس نادری‌فر  - بازرس اصلی هیات‌مدیره
  9. سلمان طریفی - بازرس علی البدل هیات‌مدیرهجایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...