گروه جامع و تخصصی هتل نیوز
سه‌شنبه، 12 فروردین 1399 انگلیسی
لبخند بخشی از یونیفرم ماست
هتل کلاب حساب کاربری من Tue, Mar 31, 2020
 صفحه اصلی / جوامع هتلداری ایران / استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

14/دی/1398

اعضای جامعه هتلداران استان خراسان رضوی

 1. امیر سزاوار - عضو اصلی هیات مدیره
 2. عباس باقرزاده صفاریان - عضو اصلی هیات مدیره
 3. محمد‌تقی مجاور زرگر - عضو اصلی هیات مدیره
 4. احمد ارفع رحیمیان - عضو اصلی هیات مدیره
 5. محمدرضا توکلی‌زاده - عضو اصلی هیات مدیره
 6. محمود مادرشاهیان - عضو اصلی هیات مدیره
 7. سید محمد حسینی - عضو اصلی هیات مدیره
 8. فریدالدین عطار - عضو علی البدل هیات مدیره
 9. علیرضا روبند فروش - عضو علی البدل هیات مدیره
 10. جعفر عرفانیان طالعی نوغان - بازرس اصلی
 11. سید محمدرضا وزیرپور یزدی - بازرس علی البدل


جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...