گروه جامع و تخصصی هتل نیوز
پنجشنبه، 31 مرداد 1398
انگلیسی
لبخند بخشی از یونیفرم ماست
Thu, Aug 22, 2019
هتل کلاب حساب کاربری من
استان خراسان رضوی - تصویر 1

استان خراسان رضوی

27/اردیبهشت/1398

در راستای اصل 26 قانون اساسی و بر اساس ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایی که خود متضمن حفظ منافع شهروندی و جامعه نیز می باشد، انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی خراسان رضوی در شهریور 1377 با عضویت تعداد 30 دفتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی تاسیس و تحت شماره 113 در اداره کل کار و امور اجتماعی استان خراسان رضوی به ثبت رسید. این انجمن دومین انجمن در این صنفی می باشد که بعد از انجمن صنفی ایران تشکیل گردیده و از فعال ترین و بزرگترین انجمن های کشور در این صنف می باشد.

انجمن خراسان رضوی در حال حاضر 366 عضو دارد . از آنجا که انجمن های صنفی نقش موثر و تعیین کننده ای در توسعه و گسترش این صنعت و تحقق برنامه ها و سیاست های دولت دارد می تواند به عنوان بازو و مشاور کار آمد و مؤثر در خدمت دولت و مجلس باشند، این انجمن تلاش خود را در این زمینه معطوف داشته و ایجاد کانون عالی انجمن های صنفی متشکل از کلیه انجمن ها که در حال حاضر در بیش از نیمی از استان های کشور ایجاد شده است در رأس پیگیری ها و خواسته های این انجمن می باشد .


راه های ارتباطی


Phone

Email

Website

Instagram


جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...