گروه جامع و تخصصی هتل نیوز
پنجشنبه، 31 مرداد 1398
انگلیسی
لبخند بخشی از یونیفرم ماست
Thu, Aug 22, 2019
هتل کلاب حساب کاربری من
استان اصفهان - تصویر 1

استان اصفهان

27/اردیبهشت/1398

به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان دفاتر خدمات زیارتی، جهانگردی و هوائی، که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد، و نیز در راستای اجرای ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی،  انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات زیارتی ، جهانگردی و هوائی استان اصفهان تشکیل می گردد .

این انجمن از تاریخ 8/7/1381 تشکیل گردیده است و پس از تصويب اساسنامه، انتخابات اعضاء هيئت مديره و بازرسان صورت پذيرفته است. اکنون پس از سه دوره انتخابات منظم و بدون وقفه اعضای هیئـت مدیره فعلی که اسامی آنان در زیر می آید در حال پیگیری اهداف و فعالیت های انجمن می باشند.راه های ارتباطی


Phone

Email

Website


جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...